Glass Pieces

Information om verket

Genre
Balett
Upphovsmän
Plats för uruppförande
New York City Ballet, New York State Theatre
Tidpunkt för uruppförande
12.5.1983