In the Middle, Somewhat Elevated

Information om verket

Genre
Balett
Upphovsmän
Plats för uruppförande
Pariisin oopperan baletti
Tidpunkt för uruppförande
30.5.1987