Petrushka (Uotinen) (Ranskan-vierailu) 12.6.1997

Information om produktionen

Premiär
12.6.1997
Produktionens typ
  • Balett
Verk
Petrusjka (Uotinen)
Uppförare
Rollnamn
  • Petrushka
  • Ballerina
  • Mauri
Tilläggsupgifter
Sama produktio kuin Petrushka (Uotinen) 24.9.1997, jolloin esitetty osana kokonaisuutta Nykykoreografit.