Balettafton till förmån för danskonstnärsförbundets sjukhjälpfond 16.1.1966

Information om produktionen

Premiär
16.1.1966
Produktionens typ
  • Balettuppvisning