Ulla Böök

Information om personen

I rollerna
Visa efter produktion
Resultat 40
Medverkat i föreställningarna
Visa efter produktion
Resultat 20
Tilläggsuppgifter
Esiintynyt myös mm. Joutsenlammessa 1922. Nimeä ei mainita esitystiedoissa.