Henkilöt X

Xia, Jun Henkilö
Xyni, Marussa Henkilö