Ristin Dec 3, 1959

Information on production

Premiere
Dec 3, 1959
Production type
  • Opera
Title
Ristin
Production team
Dramatis personae
  • Ristin
  • Enarsson
  • Esther
  • Saulo
  • Kouno