Teoksen tyyppi
Produktion tyyppi
Yhteisproduktio
Oma produktio / Vierailu
Tuloksia: 22516
Nimi Päivämäärä
...sinun silmäsi 6.11.1981
...sinun silmäsi 21.11.1981
...sinun silmäsi 10.5.1982
...sinun silmäsi 27.8.1983
...sinun silmäsi 31.8.1983
...sinun silmäsi 20.9.1983
...sinun silmäsi 22.9.1983
...sinun silmäsi 15.9.1991
...sinun silmäsi 16.9.1991
...sinun silmäsi 18.9.1991
...sinun silmäsi 19.9.1991
3+1 (Pori Dance Companyn Tanssikuun festivaali) 28.3.2010
A Tribute to Buddy Rich 17.10.2005
Aarre Merikanto 100 vuotta 19.9.1993
Abraxas 26.2.1953
Abraxas 28.2.1953
Abraxas 5.3.1953
Abraxas 12.3.1953
Abraxas 18.3.1953
Abraxas 24.3.1953