Tomi Vekki

Information om personen

I rollerna
Resultat 11
Medverkat i föreställningarna
Resultat 4
  • Tanssiteatteri ERI: HITtoCaBBAret 23.9.2017
  • Taite ry & Avanti!: Neijonnälkä 29.9.2017
  • Taite ry & Avanti!: Neijonnälkä 30.9.2017
  • Taite ry & Avanti!: Neijonnälkä 1.10.2017
Informationen på denna sida kan vara bristfällig, eftersom det genom tiderna inte funnits någon enhetlig praxis för vilka uppgifter om föreställningarna som ska lagras. I vissa fall finns det inga uppgifter om artisterna i en föreställning – detta gäller i synnerhet gästspel på andra orter. För dansarnas del syns i allmänhet alla roller som personen haft i föreställningarna från och med 1.8.2012. Om en dansare haft mer än en roll i en föreställning syns hans eller hennes namn flera gånger bland uppgifterna för föreställningen i fråga. Före 1.8.2012 har en dansares namn i regel aldrig antecknats mer än en gång för varje föreställning. Alla statistroller finns inte med i förteckningen.