Antonio Ghislanzoni

Information om personen

Medverkat i produktioner
Resultat 6
  • Libretto: Aida, premiär 17.4.1916
  • Libretto: Aida, premiär 19.1.1919
  • Libretto: Aida, premiär 17.10.1946
  • Libretto: Aïda, premiär 26.4.1956
  • Libretto: Aida, premiär 30.5.1970
  • Libretto: Aida, premiär 17.9.2010

Yrkesbetäckning

  • Libretisti
Informationen på denna sida kan vara bristfällig, eftersom det genom tiderna inte funnits någon enhetlig praxis för vilka uppgifter om föreställningarna som ska lagras. I vissa fall finns det inga uppgifter om artisterna i en föreställning – detta gäller i synnerhet gästspel på andra orter. För dansarnas del syns i allmänhet alla roller som personen haft i föreställningarna från och med 1.8.2012. Om en dansare haft mer än en roll i en föreställning syns hans eller hennes namn flera gånger bland uppgifterna för föreställningen i fråga. Före 1.8.2012 har en dansares namn i regel aldrig antecknats mer än en gång för varje föreställning. Alla statistroller finns inte med i förteckningen.