Margarita Nacér

Information om personen

Övriga namn
  • Margarita Nacer-Leinonen
I rollerna
Resultat 122
Medverkat i föreställningarna
Resultat 2
  • Gabriel, tule takaisin! – vierailu Kuopiossa 10.8.2010
  • Gabriel, tule takaisin! – vierailu Kuopiossa 11.8.2010

Yrkesbetäckning

  • Operasångare
Informationen på denna sida kan vara bristfällig, eftersom det genom tiderna inte funnits någon enhetlig praxis för vilka uppgifter om föreställningarna som ska lagras. I vissa fall finns det inga uppgifter om artisterna i en föreställning – detta gäller i synnerhet gästspel på andra orter. För dansarnas del syns i allmänhet alla roller som personen haft i föreställningarna från och med 1.8.2012. Om en dansare haft mer än en roll i en föreställning syns hans eller hennes namn flera gånger bland uppgifterna för föreställningen i fråga. Före 1.8.2012 har en dansares namn i regel aldrig antecknats mer än en gång för varje föreställning. Alla statistroller finns inte med i förteckningen.