Severus Konkola

Information om personen

Medverkat i produktioner
Resultat 6
  • Översättning till finska: Rhenguldet, premiär 19.3.1930
  • Översättning till finska: Don Carlos, premiär 14.1.1932
  • Översättning till finska: Don Pasquale, premiär 14.4.1932
  • Översättning till finska: Siegfried, premiär 11.1.1934
  • Översättning till finska: Don Carlos, premiär 17.11.1955
  • Översättning till finska: Don Carlos, premiär 2.9.1961
I rollerna
Resultat 165

Yrkesbetäckning

  • Operasångare
Informationen på denna sida kan vara bristfällig, eftersom det genom tiderna inte funnits någon enhetlig praxis för vilka uppgifter om föreställningarna som ska lagras. I vissa fall finns det inga uppgifter om artisterna i en föreställning – detta gäller i synnerhet gästspel på andra orter. För dansarnas del syns i allmänhet alla roller som personen haft i föreställningarna från och med 1.8.2012. Om en dansare haft mer än en roll i en föreställning syns hans eller hennes namn flera gånger bland uppgifterna för föreställningen i fråga. Före 1.8.2012 har en dansares namn i regel aldrig antecknats mer än en gång för varje föreställning. Alla statistroller finns inte med i förteckningen.