Maria Mannermaa

Henkilön tiedot

Rooleissa
Yhteensä 29
Esiintyjänä esityksissä
Yhteensä 20
 • Oopperan teetanssit 13.12.2017
 • Oopperan teetanssit 7.2.2018
 • Oopperan teetanssit 7.3.2018
 • Oopperan teetanssit 4.4.2018
 • Oopperan teetanssit 8.10.2018
 • Oopperan teetanssit 9.10.2018
 • Oopperan teetanssit 10.10.2018
 • Oopperan teetanssit 7.11.2018
 • Oopperan teetanssit 12.12.2018
 • Oopperan teetanssit 6.3.2019
 • Oopperan teetanssit 3.4.2019
 • Oopperan teetanssit 8.5.2019
 • Oopperan teetanssit 4.9.2019
 • Oopperan teetanssit 2.10.2019
 • Oopperan teetanssit 3.10.2019
 • Oopperan teetanssit 8.10.2019
 • Oopperan teetanssit 6.11.2019
 • Oopperan teetanssit 4.12.2019
 • Oopperan teetanssit 8.1.2020
 • Oopperan teetanssit 4.3.2020
Sivulla näkyvissä tiedoissa voi olla puutteita, koska esitystietojen merkintätapa on vaihdellut eri aikoina. Joistakin esityksistä esiintyjätiedot puuttuvat kokonaan – tämä koskee erityisesti vierailuesityksiä muilla paikkakunnilla. Tanssijoiden esitystiedoissa näkyy 1.8.2012 alkaen yleensä kaikki roolit, joita hänellä on ollut esityksessä. Jos rooleja on ollut enemmän kuin yksi, tanssijan nimi on liitetty samaan esitykseen useaan kertaan. Ajalta ennen 1.8.2012 tanssijan nimi on pääsääntöisesti merkitty vain yhden kerran kuhunkin esitykseen. Kaikki avustajaroolit eivät näy luettelossa.