Anja Voipio

Henkilön tiedot

Rooleissa
Yhteensä 9
  • The Lunatic Express 15.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 17.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 18.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 19.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 21.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 22.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 24.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 25.2.1995: Huilisti
  • The Lunatic Express 26.2.1995: Huilisti
Esiintyjänä esityksissä
Yhteensä 93

Ammattinimike

  • Muusikko
Sivulla näkyvissä tiedoissa voi olla puutteita, koska esitystietojen merkintätapa on vaihdellut eri aikoina. Joistakin esityksistä esiintyjätiedot puuttuvat kokonaan – tämä koskee erityisesti vierailuesityksiä muilla paikkakunnilla. Tanssijoiden esitystiedoissa näkyy 1.8.2012 alkaen yleensä kaikki roolit, joita hänellä on ollut esityksessä. Jos rooleja on ollut enemmän kuin yksi, tanssijan nimi on liitetty samaan esitykseen useaan kertaan. Ajalta ennen 1.8.2012 tanssijan nimi on pääsääntöisesti merkitty vain yhden kerran kuhunkin esitykseen. Kaikki avustajaroolit eivät näy luettelossa.