Leena Gustavson (Salminen)

Henkilön tiedot

Henkilön nimet
  • Leena Salminen
Tekijänä teoksissa
Yhteensä 1
Tekijänä produktioissa
Yhteensä 4
Rooleissa
Yhteensä 402
Esiintyjänä esityksissä
Yhteensä 45

Ammattinimike

  • Tanssija
  • Koreografi
Sivulla näkyvissä tiedoissa voi olla puutteita, koska esitystietojen merkintätapa on vaihdellut eri aikoina. Joistakin esityksistä esiintyjätiedot puuttuvat kokonaan – tämä koskee erityisesti vierailuesityksiä muilla paikkakunnilla. Tanssijoiden esitystiedoissa näkyy 1.8.2012 alkaen yleensä kaikki roolit, joita hänellä on ollut esityksessä. Jos rooleja on ollut enemmän kuin yksi, tanssijan nimi on liitetty samaan esitykseen useaan kertaan. Ajalta ennen 1.8.2012 tanssijan nimi on pääsääntöisesti merkitty vain yhden kerran kuhunkin esitykseen. Kaikki avustajaroolit eivät näy luettelossa.