Pirkko Kauto-Kotiranta

Henkilön tiedot

Henkilön nimet
  • Pirkko Kauto
  • Pirkko Kotiranta
Rooleissa
Yhteensä 91
Esiintyjänä esityksissä
Yhteensä 23
Henkilön lisätiedot
Merkitty joidenkin esitysten esiintyjätietoihin nimellä Pirkko Kautto.
Sivulla näkyvissä tiedoissa voi olla puutteita, koska esitystietojen merkintätapa on vaihdellut eri aikoina. Joistakin esityksistä esiintyjätiedot puuttuvat kokonaan – tämä koskee erityisesti vierailuesityksiä muilla paikkakunnilla. Tanssijoiden esitystiedoissa näkyy 1.8.2012 alkaen yleensä kaikki roolit, joita hänellä on ollut esityksessä. Jos rooleja on ollut enemmän kuin yksi, tanssijan nimi on liitetty samaan esitykseen useaan kertaan. Ajalta ennen 1.8.2012 tanssijan nimi on pääsääntöisesti merkitty vain yhden kerran kuhunkin esitykseen. Kaikki avustajaroolit eivät näy luettelossa.