Anu Sistonen

Henkilön tiedot

Tekijänä teoksissa
Yhteensä 1
Tekijänä produktioissa
Yhteensä 2
  • Koreografia: Unison osana teoskokonaisuutta VS², ensi-ilta 18.11.2005
  • Koreografia: Next Steps: SHOSHIN osana teoskokonaisuutta Next Steps, ensi-ilta 13.4.2018
Rooleissa
Yhteensä 597
Esiintyjänä esityksissä
Yhteensä 4

Ammattinimike

  • Tanssija
Sivulla näkyvissä tiedoissa voi olla puutteita, koska esitystietojen merkintätapa on vaihdellut eri aikoina. Joistakin esityksistä esiintyjätiedot puuttuvat kokonaan – tämä koskee erityisesti vierailuesityksiä muilla paikkakunnilla. Tanssijoiden esitystiedoissa näkyy 1.8.2012 alkaen yleensä kaikki roolit, joita hänellä on ollut esityksessä. Jos rooleja on ollut enemmän kuin yksi, tanssijan nimi on liitetty samaan esitykseen useaan kertaan. Ajalta ennen 1.8.2012 tanssijan nimi on pääsääntöisesti merkitty vain yhden kerran kuhunkin esitykseen. Kaikki avustajaroolit eivät näy luettelossa.