Anna Kontek

Henkilön tiedot

Tekijänä produktioissa
Yhteensä 124
Rooleissa
Yhteensä 4
  • Taaperoiden taidetuokiot: Sevillan Parturi 8.5.2017
  • Taaperoiden taidetuokiot: Sevillan Parturi 8.5.2017
  • Taaperoiden taidetuokiot: Sevillan Parturi 9.5.2017
  • Taaperoiden taidetuokiot: Sevillan Parturi 9.5.2017

Ammattinimike

  • Lavastussuunnittelija
  • Pukusuunnittelija
Sivulla näkyvissä tiedoissa voi olla puutteita, koska esitystietojen merkintätapa on vaihdellut eri aikoina. Joistakin esityksistä esiintyjätiedot puuttuvat kokonaan – tämä koskee erityisesti vierailuesityksiä muilla paikkakunnilla. Tanssijoiden esitystiedoissa näkyy 1.8.2012 alkaen yleensä kaikki roolit, joita hänellä on ollut esityksessä. Jos rooleja on ollut enemmän kuin yksi, tanssijan nimi on liitetty samaan esitykseen useaan kertaan. Ajalta ennen 1.8.2012 tanssijan nimi on pääsääntöisesti merkitty vain yhden kerran kuhunkin esitykseen. Kaikki avustajaroolit eivät näy luettelossa.