Apollon contra Marsyas Aug 30, 1973

Information on production

Premiere
Aug 30, 1973
Production type
 • Opera
Title
Apollon contra Marsyas
Production team
Dramatis personae
 • Daphne
 • Eufrosyne
 • Aglaia
 • Thalia
 • Helena
 • Athena
 • Artemis
 • Leto
 • Hera
 • Apollo
 • Marsyas
 • Professori/Herostratos
 • Pollux/Airut
 • Airut
 • Paris
 • Minos
 • Dionysos
 • Tersites
 • Castor/Rhadamanthys
 • Zeus
 • Hovimestari
 • Tarjoilija
 • Pianisti
 • Fosforos