Naisilta Oct 23, 2004

Information on performance

Production
Naisilta, premiere Feb 21, 2004
Performance venue
Other
Additional information
Is It When I Dream...?
Koreografia Pekka Yli-Marttila

Solo Play
Koreografia Anna Sariola

Ausencia
Koreografia Marjaterttu Willman-Matosic

Naked Mind
Koreografia Marianne Rouhiainen

Viluttitanssija
Koreografia Anu Sistonen